Brand

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, sen kan förloppet gå väldigt fort! Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar! Många små delar bidrar till ett bra brandskydd. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan ”en vanlig brand” och en katastrof.

Ansvaret för brandskyddet ligger på både ägaren (bostadsrättsföreningen) och dem som nyttjar byggnaden (bostadsrättshavarna). Det är lämpligt att en brandskyddsansvarig utses, dvs. någon som samordnar brandskyddet i byggnaden. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att se till att brandskyddet sköts enligt fastslagna rutiner och regler, att instruktioner för exempelvis kontroll av brandskyddsinstallationer finns och följs samt att de boende informeras om brandskyddet. Det behövs också en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning för skötseln av byggnadens brandskyddsinstallationer.


AGERA DIREKT

Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK!


BRANDVARNARE

Regelverket säger att i varje bostad skall det finnas minst en fungerande brandvarnare. I Era bostäder finns 1 styck brandvarnare, denna är placerad i hallen. Brandvarnarna är nätanslutna med batteribackup.


UTRYMNINGSVÄGAR

Grundkravet för bostäder är att det ska finnas två utrymningsvägar. I hus med upp till åtta våningar utgör normalt trapphuset den ena utrymningsvägen. Den andra utgörs oftast av en balkong som räddningstjänsten kan nå med stegutrustning. 

Det är viktigt att hålla trapphus fria från sådant som är brännbart samt hindrar framkomligheten. Barnvagnar, tidningspapper och kartonger får inte förvaras i trapphuset. Vid en brand bildas stora mängder rök som försvårar utrymningen genom dåliga siktförhållanden. I tillägg till det måste trapphuset kanske användas av både räddningspersonal och boende vilket gör att utrymmet blir trångt. Framkomligheten är livsviktig så var noga med att inga föremål förvaras så att det kan hindra utrymning.


BRANDCELLER

Flerbostadshus skall vara indelade i olika utrymmen mellan vilka brand inte skall kunna sprida sig vidare inom en viss tid, indelningen kallas brandceller. Brf Vélo är indelad så att alla bostäder är en brandcell. Trapphuset, garaget, slussen, cykelrummet och barnvagnsrummet är alla även de separata brandceller. Dessa skall hålla i 60 minuter innan elden kan sprida sig vidare. Det är dock extremt viktigt att dörrarna hålls stängda!


BRANDFARLIGA VAROR

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras, så kallade brandfarliga varor. Exempel på sådana är gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Nedan finns en sammanställning över Räddningsverkets regler och rekommendationer om förvaring av brandfarliga varor i flerbostadshus.

Tänk även på att:

  • Glömda stearinljus orsakar många bränder.
  • Se till att TV:n står luftigt.
  • Dra ur kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande.
  • Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hem ifrån.
  • Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då.
  • Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.
  • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart.
  • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.
  • Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.