Gästlägenhet

Trivsel och bokningsregler – övernattningslägenhet

•  Övernattningslägenheten nås via entréerna från till trapphuset med adress Lovartsgatan 11A och är placerad i entréplan. 

• Övernattningslägenheten kan bara bokas av medlemmar i föreningen och får endast disponeras av närstående personer tillmedlemmen. Bokning sker via trapphusskärm och personlig tagg. Samma tagg ger sedan access till gästlägenheten för bokat tillfälle.  

• Hyran för övernattningslägenheten är 500 kronor per dygn. Kostnaden läggs på medlemmens avgiftsavi.

• Hyrestiden löper per dygn från kl. 12.00 till kl. 12.00 påföljande dag.

• Maximal hyrestid är tre nätter i följd per tillfälle. En eventuell avbokning bör ske så snart som möjligt med tanke på andra medlemmars möjlighet att boka. Dock måste avbokning ske minst tre dygn före första bokade dagen. Sker avbokning senare får man betala för hela bokade perioden.

• Övernattningslägenheten ska endast användas för övernattning. Störande ljud får inte förekomma före kl. 08.00 och efter kl. 22.00. Djur och rökning är förbjudet i lägenheten. Föreningens trivselsregler gäller.

 • Täcken och kuddar finns i lägenheten men lakan, örngott och handdukar medtages.

 • Efter användning städar hyresgästen utrymmet, iordningställer sängarna, tar med eventuella sopor och återställer lägenheten i samma skick som vid hyrestidens början.

• Är lägenheten inte i ordning och städad debiteras medlemmen 1000 kronor i städavgift.

• Anmäl eventuellt bristande städning och skador på övernattningslägenheten när du ”checkar in” till er tekniska förvaltare. Hyresgästen ska väl vårda övernattningslägenheten och befintliga möbler och utrustning. 

• Eventuella brister och fel som inträffar under hyrestiden ska omgående anmälas till föreningens tekniska förvaltare.