Sophantering och källsortering

Föreningen har miljörum för husavfall och källsortering. Här finns behållare för hushållsavfall och för källsortering av bland annat glass, metall, plast och batterier.

Det är viktigt att ni sorterar era sopor, dels för miljöns skull men även för att påverka föreningens kostnader för sophämtningen.


PLAST

Plast tillverkas nästan alltid av olja, en råvara som bara finns i begränsad mängd. Därför måste vi sluta slänga plast på soptippen och istället återvinna den. 

I miljöstugan lägger du såväl hårda som mjuka plastförpackningar i kärlet för plast. Den insamlade plasten sorteras ytterligare en gång manuellt, tänk därför på att skölja ur förpackningen innan du slänger den. 

Att tänka på: 

Plastpåsar, cellofan och godispåsar hör inte hemma i plaståtervinningen. De är gjorda av mjuk plast och läggs bland ditt vanliga hushållsavfall som slängs i soporna. Där bidrar de till att öka energiinnehållet i avfallet och ger en effektivare förbränning av soporna. 


METALL

Även när det gäller metall handlar det om att spara energi och naturtillgångar. När man smälter om en aluminiumburk förbrukas exempelvis bara fem procent av den energi som går åt för att framställa burken ur råvaran. I kärlet för metall lägger du alla typer av aluminium- och plåtförpackningar.

Att tänka på:

Miljöfarligt avfall, som färgburkar med färgrester och liknande, hör hemma på kommunens återvinningsstation för miljöfarligt avfall och ska inte läggas i kärlet för metall. Inte heller föremål som till exempel kastruller och stekpannor ska läggas i kärlet för metall utan bland grovsoporna. 


RETURPAPPER

Sverige hör till de flitigaste länderna i världen när det gäller att samla in och återvinna papper. För varje ton returpapper som samlas in sparar vi 14 träd. Precis som vid glas- och metalltillverkning går det åt mindre energi till att återvända papper än till att tillverka papper för första gången. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger.

Att tänka på:

Wellpapp och kartong hör inte hemma bland returpappret.

Om du förvarar ditt returpapper i plastpåse ska du tömma innehållet i returpapperskärlet och slänga plastpåsen bland grovsoporna eller hushållssoporna. 


KARTONG OCH WELLPAPP

Tre fjärdedelar av den wellpapp som används i Sverige återvinns. Men det räcker inte. För att täcka behovet importerar pappersbruken stora mängder wellpapp varje år. Genom att sortera kartonger och wellpapp kan vi hjälpa till att minska den importen. 

Att tänka på:

Tidningar, reklamblad och broschyrer hör hemma i kärlet för returpapper, inte bland kartong och wellpapp.

Exempel på pappersförpackningar är pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo, möbler, omslagspapper med mera.  


ELAVFALL

Av allt material som återvinns står vitvaror och elektronik för 81 000 ton. Det här är viktiga ton eftersom elavfall innehåller en hel den ämnen som inte bör komma ut i naturen. 

Att tänka på:

Produkter med fasta batterier ska däremot slängas i kärlet för elavfall. Eldrivna apparater, leksaker och verktyg innehåller ofta ämnen som är skadliga för miljön. Därför måste de tas om hand om på rätt sätt när de tjänat ut. Mycket av el-avfallet ska lämnas in till kommunernas mottagningsställen, som ofta går under namnet återvinningscentraler. Hit hör dammsugare, datorer, klockor, mobiltelefoner, kameror, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
För radio- och TV-apparater, video, bandspelare, högtalare, klockradio och andra varor som säljs i radio- och tevehandeln gäller nya regler från den 1 juli 2003. Om du köper en ny apparat ska du lämna tillbaka den gamla i butiken. Annars ska du lämna den till återvinningscentralen.


BATTERI

Alla slags småbatterier samlas in av kommunerna. Hit räknas alla vanliga hushållsbatterier, men också knappceller (i klockor, hörapparater med mera), laddningsbara batterier och blybatterier (sådana som väger tre kilo eller mindre). Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste miljöstation, se "Farligt avfall". Apparater med inbyggda batterier samlas in som el-avfall, se "El-avfall


GROVSOPOR

Grovsoporna motsvarar ungefär en fjärdedel av allt hushållsavfall. Förr hamnade alla grovsopor på soptippen i en salig blandning. Den tiden är förbi. Idag sorteras grovsoporna på avfallsläggningar och det som går att elda tas till vara och förvandlas till flis som sedan blir fjärrvärme.

Att tänka på:

Lämna inte miljöfarligt avfall som färgburkar med färgrester i kärlet för grovsopor. Sådant ska lämnas på kommunens återvinningsstation för miljöfarligt avfall.


DÄCK

Förbrukade däck från personbilar, motorcyklar, släpvagnar med mera (däremot inte cykeldäck) kan lämnas till återförsäljare eller till särskilda inlämningsstationer. 


FARLIGT AVFALL

Farligt avfall måste lämnas in och tas om hand på särskilt sätt. Till exempel färg, lim, lackrester, lösningsmedel och rengöringsmedel, sprayflaskor, kemikalier, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometer och vissa batterier. Olika kommuner har olika system för insamlingen. Vissa ställer ut miljöstationer vid bensinmackar, andra delar ut röda lådor till hushållen. 


MEDICIN

Gammal eller överbliven medicin kan du lämna tillbaka till apoteket. 


ÅTERVINNINGSCENTRALER FÖR GROVSOPOR I DIN KOMMUN

Om det inte finns någon möjlighet att lämna grovsopor inom din bostadsrättsförening så tillhandahåller kommunen ett par ställen där du istället kan lämna dina grovsopor. 

För mer information och öppettider, var god kontakta respektive kommun eller sök på deras hemsida.