Hemförsäkring

Hemförsäkring

Styrelsen har valt att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg via föreningens fastighetsförsäkring som ligger i Folksam. Det innebär att du som medlem inte behöver teckna ett bostadsrättstillägg utan endast behöver teckna en hemförsäkring. 

Hemförsäkringen skyddar lösöret, lösöret är lös egendom som utgörs av fysiska föremål som kan flyttas, till exempel soffa, tv, kläder med mera. Bostadsrättstillägget ersätter skador på fast inredning, det kan till exempel vara badkar, golv och dörrar som skadas vid inbrott eller liknande. 

Vid inträffad skada utreder försäkringsbolaget i vilken utsträckning föreningens fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägget blir tillämpliga och applicerar utifrån det självrisker för drabbade parter. Skulle någon av parterna kunna hållas ansvariga för inträffad skada enligt avtal och skadeståndsrättsliga regler kan krav på självrisk/kostnader till följd av skadan framställas mellan parterna.