Avtal

När man köper nyproduktion kan tre olika avtal vara aktuella.

Bokningsavtal
Direkt efter säljpremiär och innan projektet har byggstartat kan bokningsavtal användas som för att reglera köpet. Bokningsavtal är ett avtal mellan Peab Bostad och dig som köpare. För att bekräfta din bokning erlägger du en bokningsavgift. Denna ses som en förskottsbetalning och dras av det förskott du ska betala i det skede då förhandsavtal tecknas. Det går att bryta ett bokningsavtal, men mot en administrativ avgift.

Förhandsavtal
Förhandsavtal är det första juridiskt bindande avtalet vid köp av nyproduktion. Du erlägger en förskottsbetalning och genom att underteckna avtalet förbinder du dig att senare förvärva bostaden.

Upplåtelseavtal
Upplåtelseavtal tecknas när den ekonomiska planen är registrerad och när Bolagsverket lämnat tillstånd att upplåta bostadsrätt, ca 4 månader innan tillträdet. Även i samband med tecknande av upplåtelseavtal erläggs en förskottsbetalning.